Přebal knihy

O knize

Vítejte na stránkách věnovaných druhému - opravenému a doplněnému - vydání knihy VELKÝ FOTOATLAS HUB Z JIŽNÍCH ČECH!

Kniha "VELKÝ FOTOATLAS HUB Z JIŽNÍCH ČECH" začala vznikat kolem roku 2000, když se její editor Tomáš Papoušek rozhodl vydat souhrnné dílo, které by obsahovalo velkou většinu známých hub v těchto zeměpisných šířkách. V roce 2004 se nakonec podařilo knihu vydat za přispění Tiskárny Josef POSEKANÝ (www.posekany.cz), která zrealizovala grafické práce, předtiskovu přípravu, tisk a knižní zpracování.

Postupem času se ukázalo, že v prvním vydání jsou na některých místech chyby a zároveň by bylo vhodné knihu doplnit novými informacemi. Z tohoto důvodu se začalo připravovat druhé - opravené a doplněné vydání. V roce 2010 tedy spatřilo světlo světa druhé vydání této knihy.

Kniha je v oblasti mykologické literatury svým pojetím, rozsahem a vymezením ojedinělým dílem, které nemá ve své kategorii konkurenci. Zatímco běžné houbařské příručky obsahují v průměru kolem 250 druhů hub, v této knize je k nalezení 850 taxonů hub zobrazených na více než 1200 fotografiích a dalších více než 200 taxonů je zmíněno v textu.

Amanita muscaria Při tvorbě atlasu se autoři drželi v hranicích Jihočeského kraje, regionu známého svým bohatstvím lesů a hub, regionu, který je známý nejen české veřejnosti jako území s relativně nenarušeným životním prostředím.

Jednotlivé taxony jsou stručně popsány, každý taxon je vyobrazen na jedné až třech fotografiích (přes 1200 fotografií v knize). Při výběru snímků byl kladen důraz na věrné, estetické a didaktické zobrazení hub v jejich přirozeném prostředí. Vyobrazené houby byly určeny odborníky z řad profesionálních i amaterských mykologů specializovaných na příslušnou skupinu hub. V popise nechybějí ani údaje o jejich využitelnosti v kuchyni a o jejich ochraně.

Pro houbaře-konzumenty je určena kapitola "Houby v kuchyni", zájemcům o prodej hub na trzích je k dispozici kapitola "Prodej hub v České republice". Do atlasu jsou samozřejmě zařazeny také jedovaté a nejedlé houby.

Z hlediska systematického je skladba taxonů vyobrazených v knize následující:

 • houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes)
  99 taxonů
 • nižší houby stopkovýtrusé (Heterobasidiomycetes)
  20 taxonů
 • vyšší houby stopkovýtrusé (Homobasidiomycetes)
  • nelupenaté (Aphyllophorales)
   238 taxonů
  • holubinkotvaré (Russulales)
   65 taxonů
  • lupenaté (Agaricales)
   340 taxonů
  • hřibotvaré (Boletales)
   70 taxonů
  • břichatkotvaré (Gasterales)
   18 taxonů

Řada druhů je z běžných houbařských atlasů málo známá, několik druhů zařazených do atlasu je pro Českou republiku úplně nových - doposud se u nás nevyskytovaly. Zástupci některých skupin nebo rodů hub jsou uvedeny v počtu na poměry v ČR nebývalém (kupříkladu chřapáče, lošákovité houby, choroše, kuřátka, helmovky a jiné).

Publikace obsahuje popisy a vyobrazení 64 druhů ze seznamu 80 tržních hub a 136 druhů ze seznamu 222 hub doporučených narodními mykologickými společnostmi ke sběru pro kulinářské využití.

Svým rozsahem, zpracováním a množstvím fotografií jde o publikaci, která nesmí chybět v knihovně žádného zapáleného houbaře, mykologa nebo milovníka přírody. V součastnosti neexistuje na českém nebo slovenském trhu porovnatelná publikace.